Toon Hermans

Sinds enige jaren is Tessa Reijnders op diverse vlakken bezig met het erfgoed van Toon Hermans. Na haar masterthesis over Toon Hermans was zij in 2010 co-conservator van de overzichtstentoonstelling Typisch Toon in Museum Het Domein. Vanaf dat moment heeft zij zich bezig gehouden met het ordenen en digitaliseren van het archief van Toon Hermans. In 2016 was zij conservator van de belevingsexpo Toon Thuis ter ere van de 100ste geboortedag van Toon.
Lees meer :

Afstudeerscriptie over Toon
Tentoonstelling Typisch Toon

Toon Thuis

Evenementen

Tessa Reijnders verzorgt de organisatie, programmering en communicatie van diverse evenementen. Daarnaast participeert zij in de organisatie van diverse gemeentelijke evenementen.
Lees meer:

Vrijwilligersweekend
Bouwen met LEGO stenen
Wèntjerdruim
Sint Rosa Festival

Communicatie

Tessa Reijnders is bedreven in online en offline communicatie. Op creatieve maar doeltreffende wijze wordt gezocht naar de juist manier en boodschap om de gewenste doelgroep te bereiken. Tessa Reijnders heeft diverse middelen voor diverse opdrachtgevers gerealiseerd en wordt door diverse instellingen voor korte maar ook lange termijn ingehuurd.

De Domijnen
Oktoberfeest Sittard
Sittard Barokensemble AD MOSAM
Printmedia
Digitale communicatie

de Companen

Als partner in deCompanen laat Tessa Reijnders je Sittard anders beleven, ervaren en ontdekken. DeCompanen verrassen door een uitgebreid en origineel aanbod aan stadswandelingen, arrangementen, groepsuitjes en kinderfeestjes!

Ga naar de website

Interactieve beleidsontwikkeling

Bij de overheid verzorgt Tessa Reijnders diverse werkzaamheden bij het opstellen van nieuw beleid. Of het gaat over accommodaties, cultuur, veiligheid of een toekomstvisie, Tessa Reijnders maakt zich bekend met de inhoud en werkt samen met beleidsmedewerkers, college van B&W en gemeenteraad aan nieuw beleid of de bijstelling van beleid. Bij deze ontwikkelingen is dikwijls inspraak van inwoners gewenst. Tessa Reijnders verzorgt de inhoud en organisatie van werkateliers/bewonerssessies.

Duurzame Accommodaties
Creatieve werksessies

Leefbaarheidagenda 2025
Stadsdeeljaarplannen
Kadernota Cultuur

Tentoonstellingen

Het bedenken en uitvoeren van tentoonstellingsconcepten over diverse onderwerpen behoort tot de werkzaamheden van Cultureel Projectburo Tessa Reijnders. Naast het optreden als conservator/curator wordt er ook randprogramma en communicatie rondom de tentoonstelling ontwikkeld.

Salon Sittard-Geleen
Sound Souvenirs

Eurotrash Brewery

Kunstprojecten leegstand

Lees meer…

Cultuureducatie

Lees meer…

Projectbegeleiding

Lees meer…

Subsidie- en fondsenwerving

Lees meer…